Bora Suzic Kvaka


Izdanje:  JUGODISK - Beograd, CD-009    2004       Na ovom CD-u se nalaze sledeće pesme:

  1.  Na rastanku 

  2.  Za sina da nađem majku ne mogu nikada

  3.  Gubim te

  4.  Još ne sviće rujna zora

  5.  Navali se Šar planina

  6.  Najteže je druže moj (Ne tuguj prijatelju)

  7.  Zašto majko nisi večna

  8. Tajna

  9.  Lažno srce

10.  Dođi sinu u svatove

11.  Rastanak

12.  Ti si prava žena

13.  Kako si lepa

14.  Devojčice moja

15.  ljubi me voljena

16.  Volelo se dvoje tajno

17.  Pesma o moru

18.  Ti što više nisi moja

14.  Vrba plače

16.  Ljubav i mimize

Za tekstove pesama kliknite mišem na redni broj pesme, i prećićete na stranu sa izdanjem kada se ta pesma prvi put pojavila.

*strana dodata Aprila 2005.


NAZAD